Zaposleni

Ljiljana Pjerotić

v.d. Sekretara Sekretarijata za društvene djelatnosti

Ljiljana Pjerotić rođena je 8.11.1963. godine u Novom Sadu, gdje je završila osnovnu i srednju školu.
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu 1987. godine, na odsijeku Međunarodni ekonomski odnosi.
Postdiplomske magistarske studije završila je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Evropske ekonomske integracije, čime je stekla zvanje magistra ekonomskih nauka.
Na istom fakultetu 08.03.2019. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom "Upravljanje održivim razvojem turizma u kontekstu evropskih integracija” i stekla pravo na naučni stepen doktora ekonomskih nauka.
U periodu od 1987 - 2004. godine radila je kao profesorica ekonomske grupe predmeta u Srednjoj ekonomskoj školi „Svetozar Miletić” u Novom Sadu, a zatim u Srednjoj mješovitoj školi „Danilo Kiš” u Budvi, u periodu od 1994 - 2004. godine.
Stručni ispit za profesora ekonomske grupe predmeta položila je 1990. godine u Pedagoškom zavodu Vojvodine u Novom Sadu.

Od 2004. godine zaposlena je u Opštini Budva kao savjetnica za obrazovanje, kulturu, javno informisanje i evropske integracije, a od 2017. godine kao Rukovodilac sektora za obrazovanje i informisanje u Sekretarijatu za društvene djelatnosti.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.