Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sekretar Skupštine

Nadležnosti

Sekretar Skupštine:

organizuje i stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova za Skupštinu i njena radna tijela;
priprema sjednice Skupštine i njenih radnih tijela; stara se o primjeni odredaba zakona, Statuta, Poslovnika o radu Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela;
organizuje i rukovodi Službom Skupštine, odgovoran je za vođenje zapisnika, obradu akata Skupštine i za objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine;
pomaže predsjedniku Skupštine u radu; vrši i druge poslove u skladu sa ovim statutom i aktima Skupštine.

Marija Kusovac

Sekretar Skupštine

KUSOVAC MARIJA
Dosadašnje radno iskustvo

2000 – 2001 DOO”Maestraltours”
 poslovni sekretar
2001 – 2003 DOO”Olimpia express”
 poslovni sekretar
od 2004 - DOO”Mediteranski sportski centar”( JP”MSC” )
 Rukovodilac službe za opšte, pravne i kadrovske poslove
od februara 2017.god. na mjestu Sekretara Opštinske izborne komisije Opštine Budva

Obrazovanje

1989 – 1993 Srednja škola “Danilo Kiš”- Budva
 smjer : prevodilac inokorespodent

1993 – 2000 Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 privredni smjer

zvanje:diplomirani pravnik

Druge vještine
 osnovno poznavanje engleskog jezika
 osnovno poznavanje rada na računaru

Lični podaci

datum rođenja: 24.12.1974.god.
mjesto prebivališta: Budva
udata, dvoje djece

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.