Predsjednik Skupštine

Nadležnosti

Predsjednik Skupštine predsjedava Skupštinom, rukovodi njenim radom, stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine, predstavlja Skupštinu, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad radnih tijela, sarađuje sa Predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave.

Anđela Borilović Ivanović

Predsjednik Skupštine

Anđela Borilović Ivanović je rođena 25.04.1987. godine u Cetinju. Školovanje i djetinstvo je provela u Budvi i u Podgorici. Nakon završene Gimnazije “ Slobodan Škerović “ u Podgorici , upisuje Pravni Fakultet Univerziteta Crne Gore
koji završava sa specijalizacijom na građansko pravnom smjeru . Na istom smjeru je nastavila i magistarske studije.
Nosilac je brojnih sertifikata i diploma kako domaćih tako i inostranih institucija i fakulteta.
Kao pravnik radila je u državnim institucijama i privatnom sektoru, kao profesor pravne grupe predmeta u srednjoj školi , a završila je i obuku za projekt menadžera i radila je kao saradnik na projektima Evropske unije koji se implementiraju na teritoriji opštine Budva.
U Crnogorskoj je od osnivanja, pored toga što je jedan od osnivača , obavljala je mnoge partijske funkcije.Bila je potpredsjednica Skupštine Opštine Budva. Trenutno obavlja funkciju predsjednice Crnogorske , odbornica je u lokalnom parlamentu Opštine Budva a na sjednici koja je održana 27.juna 2020.godine izabrana je za Predsjednicu Skupštine opštine Budva.
Majka je sedmogodišnjeg dječaka.
Govori engleski jezik.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.