Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kontakt

Kontakt

Načelnik Službe za javne nabavke i
Službenik za javne nabavke

Tanja Simićević, dipl.pravnik
Tel: +382/67 240 209;
e-mail: javne.nabavke@budva.me

Službenik za javne nabavke:
Miroslava Kunjić, dipl.ecc
Tel: +382/33 454 017;
e-mail: mira.kunjic@budva.me

Službenik za javne nabavke:
Bojana Rajković, dipl.pravnik
Tel: +382/33 454 017;
e-mail: bojana.rajkovic@budva.me

Adresa:
Služba za javne nabavke-Opština Budva
Trg Sunca , broj 3
85310 Budva

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.