Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nevladine organizacije

Spisak nevladinih organizacija sa sjedištem u Budvi sa kojima je Opština Budva uspostavila saradnju

Ars Nova Budva

Ovlašćeno lice za zastupanje: Ninoslava Zlatković
E-mail: udruzenjearsnova@gmail.com

Sedma sila mladih – Budva

Ovlašćeno lice za zastupanje: Zorica Radenović
E-mail: novinarskaradionica.budva@gmail.com

Udruženje pčelara Budva

Ovlašćeno lice za zastupanje: Pavle Kentera
E-mail: kentera.pavle@gmail.com

Društvo za kulturni razvoj "Bauo"

Ovlašćeno lice za zastupanje: Dušan Medin
E-mail: drustvobauo@gmail.com, bauo@bauo.me

“Sportska asocijacija Budve”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Blažo Jabučanin
E-mail: blazojabucanin@yahoo.com

KUC “S.M.Ljubiša”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Darinka Ljubiša
E-mail: bu2folkloreshow@t-com.me

“The firc of Montenegro”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Darinka Ljubiša
E-mail: dayanabu2@gmail.com

“Udruženje šefova kuhinje Crne Gore”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Vuksan Mitrović
E-mail: gastroclub@t-com.me

“Green Net- Zelena mreža”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Tomašević Predrag
E-mail: greennet@t-com.me

“Harmonija”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Mirjana Pajović
E-mail: harmonija@t-com.me

“ZA DRUGA”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Đorđe V.Gregović
E-mail: Komunica@t-com.me

“ Centar za kreativnu komunikaciju Logos”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Krsto Vuković
E-mail: krstovukovic@gmail.com

“Infomont”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Boro Milović
E-mail: kulturabd@t-com.me

“Budvanski kulturni identitet”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Vlado Duletić
E-mail: maini@t-com.me

“Feštađuni”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Marija Pjerotić
E-mail: marijafestadjuni@gmail.com

Centar za razvoj i kulturu govora “Znakovi”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Mirjanka Jović
E-mail: mirjanka@t-com.me

“Agora”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Novak Govedarica
E-mail: nvoagor@gmail.com

“Udruženje paraplegičara”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Ante Urban
E-mail: paraplegicaribd@gmail.com

“Nezavisna građanska inicijativa”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Savo Martinović
E-mail: smartinovic@t-com.me

“Urbani kult”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Vinko Mihailović
E-mail: urbanikult@t-com.me

“Petrovac na moru”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Zoran Dragović
E-mail: zocap@t-com.me

“Udruženje penzionera”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Jovan Stanišić
Tel: 033-451-310

“Organizacija žena Budve”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Irena Medigović
E-mail: brankabd@t-com.me

KUD”Kanjoš”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Željko Srdanović

“Gradska muzika Budve”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Jerolim Dragičević
E-mail: markom75@t-com.me

“Buljarica art”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Mijač Dragan-Brile

Kulturni centar “Stara Budva”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Vujović Marko
E-mail: juvebu@gmail.com

Lovačka organizacija ”Primorje”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Lučić Nebojša
E-mail: l.o.promorje@gmail.com
Tel: 067 607 082

Udruženje roditelja djece I mladih sa smetnjama u razvoju “Puževa kućica”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Nataša Anastasov
E-mail: natasaanastasov@t-com.me

Dramski studio Budva

Ovlašćeno lice za zastupanje: Radmila Knežević
E-mail: Radmila.s.knezevic@gmail.com

“Paštrovska lovačka organizacija”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Goran Đurović

“Asocijacija turističkih vodiča Budve”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Bulatović Nenad
E-mail: atvbu2@gmail.com

“Organizacija gluvih i nagluvih Budva”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Petar Božović
E-mail: petarbozovic@hotmail.com

Ozeleni.me/Green.me

Ovlašćeno lice za zastupanje: Jasna Vukićević
E-mail: montenegreen@gmail.com

“Civilni centar CG” Budva

Ovlašćeno lice za zastupanje: Jovan Mitrović
E-mail: jovo@t-com.me

“Centar za zdrave stilove života-Montenegrosti”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Krković Borislav

“Jovan S.Balević Šćepan mali”

Ovlašćeno lice za zastupanje: Milan Balević
E-mail: nvoscepanmali@gmail.com

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.