Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pitajte opštinu

Pitajte opštinuNa osnovu člana 12. "Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova", (Sl. list CG - opštinski propisi", br. 13/2012 od 18.4.2012. godine.), građanima je omogućeno da postave pitanje nadležnom organu i da dobije odgovor u roku od sedam dana na postavljeno pitanje.

Pogledajte još:

Prijavi nepravilnosti

Omogućeno Vam je da prijavite nepravilnosti i neažurnosti u radu.
Prijavi nepravilnosti ovdje

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3 Budva, 85310 Crna Gora
Tel: +382 33 451 000
Fax: +382 33 451 000
Kontakt strana

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.