Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Skupština etažnih vlasnika

Rješenja

 

 

Formiranje organa upravljanja u stambenim zgradama

U skladu sa Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima i Zakonom o održavanju stambenih zgrada, vlasnici stambenih, poslovnih i nestambenih prostora (garaže i garažna mjesta, podrumi, hodnici, holovi, perionice , sušionice i zajednička potkrovlja), obavezni su formirati skupštinu etažnih vlasnika, kao i definisati pravila i obaveze svakog vlasnika kako bi se na adekvatan način upravljalo stambenom zgradom.

Stambenom zgradom upravljaju etažni vlasnici. Vlasnici su dužni da obrazuju organe upravljanja stambenom zgradom. Organi upravljanja stambenom zgradom su skupština etažnih vlasnika i upravnik.

Kada stambena zgrada ima više posebnih ulaza ili lamela mogu se obrazovati organi upravljanja za svaki ulaz ili lamelu posebno. U stambenoj zgradi u kojoj su obrazovani organi upravljanja, međusobni odnosi vlasnika uređuju se ugovorom.

Skupština odlučuje ako je prisutno više od polovine članova skupštine.

Svaki etažni vlasnik posebnog dijela ima jedan glas u skupštini.

Ako na jednom posebnom dijelu ima više suvlasnika ili zajedničara, svi zajedno imaju jedan glas u skupštini.

U tom slučaju suvlasnici, odnosno zajedničari posebnog dijela dužni su da opunomoće predstavnika u skupštini i dostave punomoćje u pisanoj formi predsjedniku skupštine.

Za formiranje organa upravljanja u stambenim zgradam, potrebno je Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, dostaviti sledeću dokumentaciju:

 

    List nepokretnosti stambene zgrade iz Uprave za nekretnine- PJ Budva iz tekućeg mjeseca

Kompletnu dokumentaciju neophodno je dostaviti potpisanu od strane ovlašćenog lica organa upravljanja stambene zgrade i ovjerenu pečatom.

Nakon dobijanja Uvjerenja o registraciji Skupštine etažnih vlasnika (SEV) stambene zgrade i Obavještenja Zavoda za statistiku C.G. - Monstat, pristupa se otvaranju žiro-računa u izabranoj banci, prilikom čega se prilažu kopije istih.
U skladu sa članom 16. Zakona o održavanju stambenih zgrada, etažni vlasnici su dužni da, srazmjerno učešću neto površine svojih posebnih djelova, mjesečno plaćaju akontaciju za troškove redovnog održavanja, nužnih i hitnih radova na stambenoj zgradi i urbanističkoj parceli na zajednički račun zgrade, u iznosu od 1 bod/m2 neto stambene ili neto površine poslovnog prostora, odnosno 0,5 boda/m2 neto površine nestambenog prostora, koji čine: zajednička potkrovlja, perionice, sušionice, hodnici, holovi, podrumi, garaže i garažna mjesta. Vrijednost boda, koja ne može biti manja od 0,20 €, utvrđuje skupština etažnih vlasnika.

NAPOMENA:
Sve odluke moraju biti otkucane, potpisane od ovlašćenog lica i ovjerene pečatom stambene zgrade

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.